ХАСХОМ-ын талаар сургалт зохион байгууллаа

picture1

Орхон аймаг дахь гаалийн газрын тайлан төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ГУБ Ч.Ундрам 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр ГУБ нарт  ХАСХОМ мэдүүлэхэд анхаарах зарим асуудал, түүнд орсон өөрчлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Авилгалтай тэмцэх газраас сургалт зохион байгууллаа.

images

—Ашиг сонирхлын зөрчилд орж болзошгүй эрсдлийг хянах, олж илрүүлэх зорилгоор бүртгэх, ХАСМ авах, —Ашиг сонирхлын зөрчилд өртөж болзошгүй албан тушаалтан уг байдлаас зайлсхийх, ёс зүйн үүргийг тодорхойлох зэрэг арга хэмжээ байдаг. —Ашиг сонирхлын зөрчилөөс сэргийлэх механизмын нэгэн томоохон зохицуулалтын арга бол —ашиг сонирхлын зөрчилд орж болзошгүй нөхцөл байдлыг хориглох явдал юм. Ингэснээр —ашиг сонирхлын зөрчилд […]

Архивын улсын үзлэгт амжилттай дүгнүүллээ.

1305200001

Архивын ерөнхий газраас Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулдаг ба Монгол улсын Архивын тухай хууль болон архив, бичиг хэргийн холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явц байдлыг шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, цаашид авах арга хэмжээний чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор төрийн архив, төрийн ба төрийн бус байгууллага, хувийн […]

Стратегийн хүнсний кодолсон жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү

Хөдөө аж ахуйн ба хүнсний зарим барааны ангилал

Энд дарж үзнэ үү

Эм, эмийн бэлдмэлийн ангиллын код

Энд дарж үзнэ үү

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТЭД ЗАРЦУУЛАХ ЦАГ ХУГАЦААГ 3 ДАХИН БАГАСГАЛАА.

1305200001

Гаалийн байгууллага гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, худалдааны саад тотгорыг арилгаж хүнд суртал, олон шат дамжлагыг бууруулах зорилгоор “Гаалийн бүрдүүлэлтийн технологи  үйл ажиллагааны шинэчилсэн хувилбар”-ыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж эхэллээ.Технологи үйл ажиллагааны энэхүү шинэчилсэн хувилбар хэрэгжиж эхэлсэнээрээ Гаалийн бүрдүүлэлтийн шат дамжлага 14 байсан бол 6-8 болж, үндсэндээ 2 дахин буурсан үзүүлэлт юм.

Сургалт зохион байгуулагдлаа.

SAM_2963

Ази Номхон Далайн Бүс Нутгийн Зөрчлийн Мэдээлэл Солилцох Төв /RILO AP/ болон Солонгосын Гаалийн Байгууллагаас мэргэжлийн экспертийн баг ирж “Гаалийн зөрчлийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх сургалт”-ыг 2013 оны 5 дугаар сарын 7-9 –ний өдрүүдэд Улаанбаатар хот дахь гаалийн газарт зохион байгууллагдлаа. Сургалтад нийт Гаалийн ерөнхий газар болон төвийн бүсийн 9 гаалийн газар хороодын эрсдлийн дүн шинжилгээ болон зөрчлийн асуудал хариуцсан […]

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨЛГӨӨН ДЭЭР ГЕГ-ЫН ДАРГА О.ГАНБАТЫН ӨГСӨН АЛБАН ДААЛГАВАР

ГЕГ-ын даргын албан даалгавар      Монгол Улсын Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон улсын жишигт ойртуулан сайжруулах зорилгоор 2013 оны Удирдах ажилтны зөвлөлгөөнд оролцогчдод даалгах нь:  Нэг. ГЕГ-ын дотоод бүтийн нэгж,  дэргэдэх байгууллага болон Гаалийн газар хороодын                          дарга нарт: Гаалийн байгууллагын бүх нэгж, салбаруудын дунд гаалийн тухай багц хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн талаар санал, асуулга авах […]

Сэтгэц идэвхит бодисуудын ангилал

Наркотикууд Сэтгэц идэвхит чанартай , сэтгэц нөлөөт бодисууд Олон улсын хяналтад ороогүй сэтгэц идэвхит бодисууд БОЭТ-н наркологийн их эмч, АНУ-н хар тамхи, мансууралтай тэмцэх олон   улсын ниигэмлэгийн гишүүн     С.Оюунчимэг