Мэдээлэл хийлээ

picture1

Тус гаалийн газрын мэдээлэл технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч О.Амгаланбаатар 2017.02.28-ны өдөр “Гадаад худалдааны статистик мэдээнд дүн шинжилгээ хийх нь” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.Сургалтын зорилго нь орхон аймаг дахь гаалийн газрын экспорт, импортын гол нэрийн барааны, тэр дундаа нефть бүтээгдэхүүн, томоохон аж ахуй нэгжүүд, түүний татвар төлөлт, хөнгөлөлт чөлөөлөлт,

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Picture2

Олон улсын шуудан илгээмжийн гаалийн хяналт шалгалтад ашиглагдаж буй бага оврын ачаа тээш шалгах зориулалт бүхий Rapiscan X-Ray рентген тоног төхөөрөмжийг гаалийн хяналт шалгалтад хэрхэн ашиглах талаарх ажлын байрны сургалтыг 2015 оны 5 дугаар сарын 6, 7-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Мэдээлэл технологийн өөрчлөлт, шинэчлэлт

1305200001

Гаалийн бүрдүүлэлт, хяналтын технологи, үйл ажиллагааны дарааллыг боловсронгуй болгох, үүнтэй холбоотой програмын процессын өөрчлөлтийг нэвтрүүлэх ажил хийгдэж дууслаа.

Гаалийн байгууллагын процессийн өөрчлөлт:

erdwenet uildver

Дээрхи сургалтуудаас гадна Гааль-Бизнесийн зөвлөлдөх уулзалтын хүрээнд гаалийн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, гаалийн хяналтын үйл ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэх, гаалийн улсын байцаагч нарын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТЕХНОЛОГИ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАН, ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

1305200001

Гаалийн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, гаалийн хяналтын үйл ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэх, гаалийн улсын байцаагч нарын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор гаалийн бүрдүүлэлтийн технологи  үйл ажиллагааны шинэчилсэн хувилбарыг 2014 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхэллээ.

Сургалт зохион байгууллаа

Picture1

Орхон аймаг дахь гаалийн газрын статистик мэдээ, мэдээллийн технолгийн асуудал хариуцсан гаалийн улсын байцаагч О.Амгаланбаатар нь 2014.03.04-н өдөр “Гадаад худалдааны бараа эргэлт” сэдвээр мэдээлэл хийлээ.Тус сургалтын гол зорилго нь тус гаалийн газрын нийт ажилчин, албан хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх, тус гаалийн газраар үйлчлүүлсэн хувь хүн, албан байгууллагад түргэн шуурхай, оновчтой, хүссэн мэдээллийг өгөхөд тус дөхөм өгсөн, […]

Сургалт зохион байгууллаа.

Picture30

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, ахмад С.Бат-Үсэг 2013.11.02-ны өдөр Орхон аймаг дахь гаалийн газар “Цацрагын аюулгүй байдал, урьдчилан сэргийлэх  арга хэмжээ” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, 2013.10.29-ны өдрийн үзлэг шалгалтын мөрөөр хийх албан шаардлагыг тус гаалийн газарт хүргүүллээ.Сургалтын зорилго нь Орхон аймгийн УХШИ-ийн гаалийн хэсэгт ашиглагдаж буй рентген тоног төхөөрөмжийн цацрагийн […]

ХЯНАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРМЖ СУУРИЛУУЛЛАА

Picture25

Гаалийн ерөнхйи газрын харьяа Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын Алтанбулаг дахь гаалийн салбарт 2013 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр улсын хилээр нэвтэрч байгаа зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмжийг суурилууллаа. Уг төхөөрөмж нь Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн хяналтын хамгийн сүүлийн үеийн төхөөрөмж юм.

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ АЖИЛД СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

АЖЛЫН БАЙРНЫ НЭР:  Гаалийн ерөнхий газрын харъяа гаалийн газар, хорооны гаалийн улсын байцаагч АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ: ТТ-10 АЖЛЫН БАЙР:  Хөдөө орон нутагт ажиллах ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА: 

Журам батлах тухай

logo gaali tsagaan

“Статистикийн мэдээлэл, лавлагаа авах тухай хүсэлтийг шийдвюэрлэх журам”-ыг 2013.05.23-ны өдрийн ГЕГ-ын даргын А/114 тоот тушаалаар батлан 2013.06.01-ээс даган мөрдөж ажиллана.