Эдийн засгийн ил тод байдлын хуулийн хэрэгжилт

Орхон аймаг дахь гаалийн газар

Санхүүгийн албаны дарга ГУАБ Б.Даваамаа

Гаалийн зөрчил, хяналтын төлөв хариуцсан ГУБ Ц.Эрдэнэзаяа

Харилцах утас : + 976 – 95772239 ,

+ 976 – 99202245

01-352-72246