Алхалт зохион байгууллаа

17410452_876815105792643_1143696098_n

Орхон аймгийн ИТХ-аас зохион байгуулж байгаа “Эрүүл иргэн” сарын аяны хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчид, багийн иргэдийг цэвэр агаарт гаргах, идэвхтэй хөдөлгөөнд хамруулах, нийтийн биеийн тамирыг сурталчилах зорилгоор

Авилгын эсрэг хамтдаа

image1384394686

2002 онд УИХ-аас баталсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2.3-р зүйлд “Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, нийгмийн шударга ёс, тэгш байдлыг хангах, олон нийтэд ил тод байх, бусад улс, олон улсын байгууллагын дэвшилтэт арга, туршлагыг харгалзах зарчмыг баримтлана” гэж заасан байдаг.

Сургалт зохион байгууллаа.

picture5

Орхон аймаг дахь гаалийн газрын гаалийн зөрчил хойшлуулашгүй ажиллагаа хариуцсан ГУБ Ц.Эрдэнэзаяа 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр “Захиргааны ерөнхий хууль” сэдвээр нийт ажилтан албан хаагч, ГУБ нарт сургалт зохион байгуулж, санал бодлоо солилцлоо.

Сургалт зохион байгууллаа.

picture4

Орхон аймаг дахь гаалийн газрын гаалийн улсын ахлах байцаагч Ц.Довдончулуун 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр  ГУБ нарт “Гаалийн улсын байцаагчин ёс зүй” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, албаны нэрийг өндөрт өргөж гаалийн системийн хэмжээнд ёс зүйгээрээ тэргүүний хамт олон болох уриалгыг гаргасан.

Мэдээлэл хийлээ

picture3

Гаалийн зөрчил, хойшлуулашгүй ажиллагаа хариуцсан ГУБ Ц.Эрдэнэзаяа 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр  ГУБ нарт “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тавих тусгай журам”,  “ТИР конвенцийг хэрэгжүүлэх түр журам”-д орсон өөрчлөлтийн талаар танилцуулга хийж, гаалийн бүрдүүлэлтэд анхаарах асуудлаар  зөвлөмж өгсөн.

Сургалт зохион байгууллаа

picture2

Орхон аймаг дахь гаалийн газрын барааны ангилал, үнэлгээний хяналт, мэдээллийн сан хариуцсан ГУБ Ж.Цэрэннамжил 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр гаалийн улсын байцаагч, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн нарт 2016 оны гаалийн мэдүүлгийн алдаа, анхаарах асуудлаар сургалт зохион байгуулж, харилцан ярилцлаа.

ХАСХОМ-ын талаар сургалт зохион байгууллаа

picture1

Орхон аймаг дахь гаалийн газрын тайлан төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ГУБ Ч.Ундрам 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр ГУБ нарт  ХАСХОМ мэдүүлэхэд анхаарах зарим асуудал, түүнд орсон өөрчлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

ОУ-ЫН ГААЛИЙН БАЯРЫГ ТОХИОЛДУУЛАН ДГБ-ЫН ЕНБД-ААС МОНГОЛЫН ГААЛЬД ИРҮҮЛСЭН ЗАХИДАЛ

1305200001

ГЕГ-ын дарга Б.Асралт, гаалийн газар, хороодын дарга нар, Монголын гаалийн улсын байцаагчид аа,

Дэлхий дахины гаалийн хамтын нийгэмлэг энэ чухал өдөр 2017 оны олон улсын гаалийн баярыг дэлхийн өнцөг булан бүрт хамтаар “Data Analysis for Effective Border Management” (албан бус орчуулгаар: Хил дээрх үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулахад мэдээллийн өгөгдлийн дүн шинжилгээг ашиглах нь) уриан доор тэмдэглэн өнгөрөөж байна. Миний бие Монголын гаалийн байгууллагын өнөөдрийг хүртэлх ололт, амжилтад баяр хүргэж буйдаа туйлын баяртай байна. Тухайлбал, үүнд, эрх зүйн тогтолцоог сайжруулах, даяарчлагдсан худалдааны орчинд худалдаа эрхлэгчдэд гарч буй хэрэгцээ шаардлагад үр дүнтэй хариу арга хэмжээ авах боломжийг бүрдүүлсэн явдлыг дурдаж болно.

Авилгалтай тэмцэх газраас сургалт зохион байгууллаа.

images

—Ашиг сонирхлын зөрчилд орж болзошгүй эрсдлийг хянах, олж илрүүлэх зорилгоор бүртгэх, ХАСМ авах, —Ашиг сонирхлын зөрчилд өртөж болзошгүй албан тушаалтан уг байдлаас зайлсхийх, ёс зүйн үүргийг тодорхойлох зэрэг арга хэмжээ байдаг. —Ашиг сонирхлын зөрчилөөс сэргийлэх механизмын нэгэн томоохон зохицуулалтын арга бол —ашиг сонирхлын зөрчилд орж болзошгүй нөхцөл байдлыг хориглох явдал юм. Ингэснээр —ашиг сонирхлын зөрчилд илрэн гардаг гол нөхцөлүүдийг тодорхойлон, тухайн нөхцөл байдалд хүргэхгүй байх зорилгоор нийтийн албан тушаалтны тодорхой зан үйл, үйлдлийг хязгаарлаж хориглодог. 

Мэдээлэл хийлээ

picture1

Тус гаалийн газрын мэдээлэл технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч О.Амгаланбаатар 2017.02.28-ны өдөр “Гадаад худалдааны статистик мэдээнд дүн шинжилгээ хийх нь” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.Сургалтын зорилго нь орхон аймаг дахь гаалийн газрын экспорт, импортын гол нэрийн барааны, тэр дундаа нефть бүтээгдэхүүн, томоохон аж ахуй нэгжүүд, түүний татвар төлөлт, хөнгөлөлт чөлөөлөлт,